Kontaktuppgifter för medlemsinformation
till Brunakärr koloniträdgårdsförening r.f.


Brunakärr koloniträdgårdsförening behöver aktuella kontaktuppgifter
till alla sina medlemmar, dvs. skilt till både ordinarie/egentliga medlemmar, understödande medlemmar och hedersmedlemmar.
Uppgifterna används för att föreningen ska kunna nå medlemmarna med viktig information
som gäller medlemskapet, lotterna eller kolonistugorna och vid eventuella nödsituationer.
Medlemsregistret förvaras i enlighet med dataskyddsförordningen. Registerbeskrivingen
finns på adressen https://www.brunakarr.fi/gdpr/

Skriv siffran 7 med bokstäver: