Team och andra ansvarsgrupper 2024

Föreningens medlemmar svarar tillsammans för att underhålla de allmänna områdena i koloniträdgården. Det ingår i arrendeavtalet med staden. Medlemmarna deltar också i underhållet av föreningens faciliteter, infra och byggnader.
Huvudprincipen är ändå att varje kolonist självmant städar upp och lämnar snyggt efter sig också utanför talkon, så vi sparar varandra extra arbete.

Team och arbetsplikt 8 timmar/lott/säsong

Vi organiserar arbetet via team och mindre abetsgrupper. Vi gör det för att bättre kunna koordinera det arbete som måste göras, för att hitta lämpliga uppgifter för var och en och för att göra arbetet synligare.

År 2024 har vi färre allmänna talkon än tidigare år. Istället efterlyser vi enligt behov kolonister att ställer upp för olika uppgifter via Bruna Underhåll på Whatsapp. Där kan vi också efterlysa hjälp till Storstuguteamet eller till Socialbyggnaden.

Allmänna talkon blir det förutom på våren och hösten åtminstone i samband v med Öppna trädgårdar och Sommarfesten som vi ordnar tillsammans.

I whatsappgruppen Bruna Underhåll kan du också meddela om t.ex. akuta vattenläckage eller elavbrott på området.

Varje lottinnehavre ska meddela sin arbetsinsats för säsongen inom september samma år antingen på blanketten för arbetsplikt som finns på medlemssidan eller på pappersblanketten som du hitrar instucken i Sommarbladet. På pappersblanketten kan du också anmäla elmätartalet. Lappen ska lämnas i styrelsens postlåda som finns på Storstugans bakvägg.

Längre fram på sidan kan du läsa beskrivningar på våra team och undergrupper. Det finns uppgifter för alla.

Föreningens talkoförsäkring gäller till 80 års ålder.

Anmälning till team

Följande lotter har redan personer anmälda till minst ett team:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49,  51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 84, 85, 88, 91,92, 93, 93a, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 114.

Anmäl ditt lottnummer och namn och telefonnummer samt vilket team du önskar vara med i via e-postadressen talko@brunakarr.fi

Om du redan är med i ett  team, behöver du inte anmäla dig på nytt - om inte du vill byta team.

Teamen kommunicerar bl.a. via Whatsapp-grupper där du kan vara med.

Våra team

1) Underhållsteamet

Underhållsteamet har alltid plats för aktiva kolonister som är färdiga att ställa upp och hugga i när och där det behövs. Också s.k. allmänna "talkon" som ordnas ungefär varannan vecka under säsongen sorterar under underhållsteamet.

Anmälda till underhållsteamet är 2, 4, 13, 15, 16, 17, 31, 38, 41, 43, 44, 45, 48, 52, 54, 60, 64, 67, 72, 76, 77, 84, 92, 96, 99, 100,103, 104, 114

Underhållsteamet med undergrupper sköter t.ex.

 • olika slag av trädgårdsarbeten som kan kräva t.ex. spade, kratta, sekatör, skottkärra.

 • bär fram/bort bänkar och bord för olika tillställningar. Riggar och tar ner tält m.m.

 • gör underhållsarbeten på föreningens byggnader (t.ex. rensar takrännor, fixar vattenledningsskarvar på sandvägarna) och jämnar/fixar gropar i sandvägarna

 • bokning och värmning av bastun

 • sköter flagghissningen och -halningen på flaggdagar

 • infran till de delar som föreningen har kunnande och klarar sig utan köptjänster.

I underhållsteamet ingår också följande undergrupper:

 • Socialbyggnaden (koordineras av Anneli (88)
  Anmälda är: 31, 46, 51, 80, 81, 93a.
  a) Veckostädning av Inva-wc:n (1) med dusch och lilla wc:n (2)  är det viktigaste jobbet. Det kan ibland behövas extra städning före och efter öppna evenemang i koloniträdgården.
  Kolonister som har flera  gäster ska själva städa efter sina gäster.
  b) Bastun med duschar (3) och wc (4="gamla dam-wc:n) i samma inhägnad dvs. "Brunabadet"" är en annan helhet som städas regelbundet. Bastun värms inte upp för endast en en bokad bastutur. Bastubokningar för fakturering under hösten.

 • c) Tvättmaskinsbokningar bokförs för fakturering senare på hösten.
  d) Övriga utrymmen (5="gamla duschen" och 6 "gamla herr-wc:n) ​​​​ska främst städas av dem som använder dem.

 • Lottgranskningsgruppen (Marja 114 och andra som ställer upp) går syn att trädgårdslotter och stugor hålls vårdas i enlighet med arrendeavtalet och rapporterar till stryelsen för eventuella sanktioner.

 • Vattengruppen (fullsatt tillsvidare) öppnar och stängner vattnet till området och fixar bl.a. läckage.

 • Gräsgruppen (klipper turvis alla allmänna gräsmattor (7 m.fl.).

 • Ekotoan, underhåll (60, 101) och städning (44).

 • Sortti-transporter med släpvagnen (4), mottagning av material och bokföring av dito (?).

 • Sophantering

De allmänna talkona sorterar också under Underhållsteamet.
I frågor som gäller underhåll av infran kan du mejla underhall@brunakarr.fi (Kaj, 109, Jussi, 4, m.fl.)

2) Storstuguteamet

Storstuguteamet har alltid jobb för kolonister som kan städa, hjälpa till i köket, koka kaffe i samband mend talkon, kanske laga mat, sköta försäljning i samband med våra evenemang.

Lotter  anmälda till Storstugteamet: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 24, 26, 28, 32, 43, 47, 61, 68, 98, 102.

Storstuguteamet som fungerar under ledning av Marina (1)
a) sköter och förser köket och skafferiet med allt som behövs
b) ordnar med servering till talkon, evenemang, förreningens fester och eventuell popup-café
c) förser föreningen med hembakt enligt behov
d) ordnar lopptorg och loppmarknad till Sommarfesten
e) sköter bokningar för olika evenemang via storstugan@brunakarr.fi
f) ibland har mindre pappers- och pysselarbeten att erbjuda.

4) Museistuguteamet

Anmälda 13, 29, 33, 53, 55, 95
Teamet håller museistugan i ordning, håller öppet för besökare i samband med våra evenemang samt sköter och utvecklar trädgården.

5) Kommunikationsteamet

Anmälda: 52, 88, 91, 103, 109
sköter föreningens information till hemsidan, anslagtstavlorna i Brunakärr, nyhetsbrevet, Facebook-sidan och den slutna gruppen och Instagram-kontot samt marknadsföring av evenemang. (Anneli 88, Emilia, 91, Tua, 103, Kaj, 109, Heikki, 52.

Festteamet

är en blandning av personer från alla team, som tillsammans ser till att allt fungerar på Sommarfesten, Öppna trädgårdar och andra evenemang.