Historia

Hundra år av levande kulturtradition

Brunakärr koloniträdgård i Helsingfors grundades år 1918 och förvaltades av tre svenskspråkiga föreningar: Helsingfors Marthaförening, Svenska Kvinnoförbundet och Ungdomsföreningen Fylgia. Varje förening förvaltade över sitt eget området. Sedan år 1959 har området förvaltats av en enda förening, Brunakärr Koloniträdgårdsförening rf.

Brunakärr Koloniträdgård är äldst av de koloniträdgårdar som står på sin ursprungliga plats i Finland och äldst i Helsingfors. Koloniträdgården  grundades år 1918 på ett kärr som måste röjas för att bli odlingsbar jord. Området låg då i utkanten av staden.

Koloniträdgårdsområdet är i Helsingfors generalplan betecknat som betydelsefullt område ur kulturhistoriskt och byggnadshistoriskt hänseende och med tanke på landskapskulturen. Trädgården lever ett aktivt liv och erbjuder sina 117 kolonister och deras familjer trädgårdsarbete, avkoppling och social gemenskap. För allmänheten ger koloniträdgården en möjlighet till att njuta av ett unikt, förtjusande och idylliskt parkområde.

Föreningen Maatiainen - Det lantliga kulturarvet utsåg koloniträdgården till Årets kulturmiljö 2018. Läs pressmeddelandet (pdf, maatiainen.fi)

Vill du veta mera?

Föreningen säljer

  • 100-årsjubileumshistoriken Stugor och täppor i 100 år: Brunakärr koloniträdgård 1918-2018 (25 €) 
  • Inventering och plan för Brunakärr koloniträdgård 2015 (10 €).
    - Föreningen fick för denna publikation hedersomnämnandet Rakentamisen Ruusu 2016.

På stadens sidor hel.fi: Koloniträdgårdarnas historia i Helsingfos 

Voit lukea tästä aiheesta myös suomeksi.

Om koloniträdgården

Brunakärr Koloniträdgård är Finlands näst äldsta koloniträdgård, äldst av de koloniträdgårdar som står på sin ursprungliga plats och äldst i Helsingfors. Den grundades år 1918 och låg då i utkanten av staden. I stadens generalplan från 2002 nämns området som ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och landskapsarkitektoniskt betydelsefullt grönområde.

Helsingfors stad äger området, koloniträdgårdsföreningen är stadens hyresgäst och hyr lotterna vidare till sina medlemmar. Medlemmarna äger sina stugor, växter och hyresrätten, men inte marken. Lotternas storlek varierar mellan drygt 100 m2 och 700 m2.

Staden har delegerat ansvaret för områdets skötsel och trivsel till föreningen. Föreningens medlemmar sköter alltså de allmänna områdena i koloniträdgården.

Var?

Brunkärr koloniträdgård befinner sig där Mannerheimvägen tar slut, bakom nya kontorshus och stadens bussdepå. Entrén till det grönskande paradiset är på Naguvägen 1. När du stigit in genom porten har du framför dig en anslagstavla med information samt en karta över området.  De hjälper dig att hitta rätt bland områdets 114 lotter.

Storstuguvägen börjar vid huvudentrén och leder till Storstugan, föreningens klubblokal. Där ordnas våra gemensamma fester och bl.a.  lopptorg. Mera om dessa på sidan Anslagstavlan. Invid Storstugan finns en muséistuga.

Huvudporten är öppen från maj till slutet av september. Under säsongen stängs porten till natten mellan klockan 21 och 7.

Tillträde till området är fritt, men lotterna är privata. Dem får du besöka endast vid inbjudan. Man får inte heller gå på mellangångarna mellan stugorna.

Brunakärr har varit ett av de få koloniområden utan typhusritningar men efter en grundlig process som sköttes av frivilliga medlemmar, arkitekter med stugor på området, blev de färdiga i 2015. Husen följer den på området rådande arkitekturen och färgsättningen. 

Föreningens officiella språk är svenska.