Förvaltning

Brunakärr Koloniträdgårdsförening r.f. (FO 0895462-6)
Föreningens officiella språk är svenska. Årsmötet väljer föreningens ordförande och styrelsemedlemmar.

Föreningens telefon 044 986 33 06
E-post brunakarr@brunakarr.fi (ordförande och sekreteraren)

Ordförande: Kaj Wikholm (109) tfn 020 7410 641 (8,35 snt/samtal + 16,69 snt/min)
Viceordförande Marina Göransson (1)
Sekreterare: Carita Karlsson (25)

Övriga styrelsemedlemmar:

Anneli Holmberg (88)
Marja Hynninen (114)
Emilia Hytönen (91)
Tua Kyrklund (103)
Olli Miettinen (7)
Maria Rehbinder (76)
Anne Ritschkoff (60)
Ann Sandelin (63)
Anna Simberg (65)

Kassör utanför styrelsen: Helena Lönnqvist (87) tfn 050 5614051

Föreningens e-postadresser

brunakarr@brunakarr.fi   - ordförandena,sekreteraren
bygglov@brunakarr.fi      - byggkommittén
medlem@brunakarr.fi     - medlemsärenden, medlemsregister, nycklar

underhall@brunakarr.fi    - vatten, el, sandvägar mm.

talko@brunakarr.fi   -  teamanmälningar bl.a. till Bastubacksteamet
                             - förfrågningar om talkouppgifter
slapvagn@brunakarr.fi   - uthyrning av släpvagn (Jussi 4)/
                                    - platsbokning för sortttransporter

storstugan@brunakarr.fi  - uthyrning endast till medlemmar Tina S (4)

hemsidan@brunakarr.fi   - förslag till hemsidan, kommunikationsgruppen Tua (103), Emilia (91), Anneli (88)

Föreningens värdegrund

Brunakärr Koloniträdgårdsförening är en inkluderande och välkomnande svenskspråkig ideell förening, som erbjuder delaktighet i koloniträdgårdsverksamhet för alla medlemmar. Koloniträdgården är ett öppet och välkomnande svenskt rum och en port till det svenskspråkiga Finland för medlemmar och besökare. Föreningen värnar om trädgårdens traditionella växter och byggnadskultur och söker ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara lösningar i en föränderlig värld.
- Brunakärr Ktf 2019

Etiska spelregler

Föreningens styrelse och olika team och arbetsgrupper ska följa föreningens etiska spelregler.  Du kan läsa dem här

Föreningen är medlem i Finlands koloniträdgårdsförbund Suomen Siirtolapuutarhaliitto.

Föreningen är medlem i koloniträdgårdsförbundet Suomen Siirtolapuutarhaliitto (SSPL) och i lokalföreningen för Helsingfors koloniträdgårdar Helsingin siirtolapuutarhojen alueyhdistys.