Blanketter

Vi har ingen blankett för medlemsansökan, utan önskar fritt formulerade medlemsansökningar.

Däremot har vi flera olika blanketter för olika ändamål inom föreningen.
De flesta av dem kan fyllas i eller laddas ner på sidan Elektroniska blanketter.

Det finns  mer information och flera blanketter på Medlemssidan som förutsätter medlemskap och kräver lösenord.
 
Pappersblanketten för anmälan om talkoinsatsen och anmälan om stugans elmätarsiffra har delats ut instucken i Sommarbladet för säsongen.