Kontaktuppgifter för Brunakärr Koloniträdgårdsförening

GDPR

E-post brunakarr@brunakarr.fi
Föreningens tfn 044 986 3306 

Ordförande Kaj Wikholm (tfn 020 7410 641)
Kassör Helena Lönnqvist, tfn 050 5614051
FO-nummer 0895462-6

Besöksadress för tillfället: Pargasvägen 21 (Naguvägen 1 tillfälligt stängd för trafik), 00280 Helsingfors (huvudingången)

  • Parkering är inte tillåten i koloniträdgården. Endast gatuparkering

  • Leveranser av t.ex. byggmaterial, mull, sand mm. ska ske via Pargasvägens körport. Beställaren ska se till att porten kan öppnas för leveransen.

  • Kortvarig servicetrafik är inte tillåten (lastning/avlastning)  längs huvudvägen Storstuguvägen så länge Naguvägens ingång är stängd.