Kontaktuppgifter för Brunakärr Koloniträdgårdsförening

GDPR

E-post brunakarr@brunakarr.fi
Föreningens tfn 044 986 3306 

Ordförande Kaj Wikholm (tfn 020 7410 641)
Kassör Helena Lönnqvist, tfn 050 5614051
FO-nummer 0895462-6

Koloniträdgården är öppen för besökare maj-september.

Besöksadress: Naguvägen 1, 00280 Helsingfors

  • Parkering är inte tillåten i koloniträdgården. Endast gatuparkering

  • Leveranser av t.ex. byggmaterial, mull, sand mm. ska ske via Pargasvägens körport. Beställaren ska se till att porten kan öppnas för leveransen.

  • Kortvarig servicetrafik är  tillåten längs huvudvägen, Storstuguvägen (lastning/avlastning). Övriga vägar håller inte bilar eller andra tunga fordon.