Medlemskap

Föreningens värdegrund från år 2019 lyder:
"Brunakärr Koloniträdgårdsförening är en inkluderande och välkomnande svenskspråkig ideell förening, som erbjuder delaktighet i koloniträdgårdsverksamhet för alla medlemmar. Koloniträdgården är ett öppet och välkomnande svenskt rum, och en port till det svenskspråkiga Finland för medlemmar och besökare. Föreningen värnar om trädgårdens traditionella växter och byggnadskultur och söker ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara lösningar i en föränderlig värld."

Genom medlemskap i föreningen förbinder du dig till att följa föreningens stadgar och andra regler men också till Helsingfors stads regler för koloniträdgården. När du äger en stuga och har arrenderat en lott i koloniträdgården förbinder du dig också till att följa arrendeavtalet.

Som koloniträdgårdsodlare ska du ha ett genuint intresse och tid för trädgårdsodling. Du ska nämligen hålla din trädgårdslott och gångarna intill i gott skick hela säsongen. I medlemskapet ingår även förpliktelse att delta i underhållet av allmänningen i koloniträdgården och delta i att ordna föreningens öppna evenemang under säsongen.

Fyra medlemstyper:

  1. Ordinarie medlemskap för myndiga stugägare som bor i Helsingfors och har arrendekontrakt med föreningen.

  2. Extra medlemskap för myndig delägare i stuga eller familjemedlem som är involverad i stugan och koloniträdgården. En extra medlem måste också vara fast bosatt i Helsingfors. Extra medlemmen kan med ordinarie medlemmens fullmakt rösta på medlemsmöten istället för ordinarie medlemmen. En extra medlem kan också delta i styrelsearbetet och andra ansvarsuppgifter i föreningen på samma sätt som en ordinarie medlem.

  3. Understödande medlemskap för personer som vill vara med och stöda föreningen utan att behöva äga en stuga eller bo i Helsingfors.

  4. Hedersmedlemskap kan beviljas en person som på särskilt förtjänsfullt sätt arbetat för föreningen.

Vill du bli medlem? Läs mer