Arrendeavtal

Föreningen har ett arrendeavtal om koloniträdgårdsområdet med Helsingfors stad. Avtalet som gjordes för trettio år gäller till slutet av år 2026. Helsingfors koloniträdgårdar och staden har som mål ett nytt avtal på 30 år fr.o.m. 1.1.2027.

Föreningen hyr koloniträdgårdslotter vidare till ordinarie medlemmar som äger en stuga på arrendelotten i fråga. När stugan byter ägare ingår föreningen ett nytt arrendeavtal med den nya ägaren som först måste bli godkänd som medlem i föreningen.

Med medlemskapet och arrendeavtalet förbinder sig stugägare att följa föreningens stadgar, regler och anvisningar samt arrendeavtalet och stadens anvisningar, som  omfattar underhåll av den egna stugan och arrendelotten. Stugägare deltar också i  skötseln/underhållet av allmänningen på området i enlighet med föreningens anvisningar.