Avgifter

Årsmötet som ordnas senast 15.4 varje år fastställer föreningens avgifter.
Arrendeavgiften är fastställd av staden och kan varje år justeras med levnadskostnadsindex.

Tre (3) fakturor per år
Ordinarie medlemmar får vanligen 3 fakturor per år per e-post. En i på försommaren, en i juli-augusti och årets sista i slutet av året. I alla tre fakturor ingår en tredjedel av medlemsavgiften.

Medlemmarna ska också själva se till att de får och betalar sina  sina medlems- och andra avgifter varje år. Om du misstänker att du har blivit utan någon faktura, fråga efter den via medlem@brunakarr.fi.

Extra medlemmar får en faktura med medlemsavgiften.

Understödande medlemmar får ingen faktura, men kan självmant betala medlemsavgiften med denna inbetalningsblankett

Behäver du längre betalningstid?
Ifall du vill ha längre betalningsttid eller dela upp summan på mindre delbetalningar, var snäll och meddela om det till medlem@brunakarr.fi elller per telefon så kan du få en ny faktura. Muntliga meddelanden beaktas inte.

Avgifter 2024 i eurobelopp


Medlemsavgifter €

Ordinarie            45  (15 euro faktureras 3 gånger under året i samband med årets andra fakturor juni, augusti-september, november-december)
Extra                 30 (faktureras en gång under året) 
Understödande 30  faktureras inte, utan understödande medlemsavgift kan inbetalas med denna inbetalningsblankett (pdf). Organisationer får gärna understöda vår verksamhet med större belopp. Föreningen tackar för understödet! 
Hedersmedlem   0 
(ev. postningsavgifter kan tillkomma)

Av medlemsavgifterna betalar föreningen 34 €/lott till koloniträdgårdsförbundet (SSPL) och 1,50 € till samarbetsföreningen i Helsingfors: Helsingin Siirtolapuutarhojen Alueyhdistys , dvs. totalt 35,50 €/lott.
Till medlemsförmånerna hör exempelvis tidskriften Siirtolapuutarha, en del andra publikationer och trädgårdsrelaterade webbinarier.

Inskrivningsavgifter €

Ny  ord.medlem     400
familjemedlem*       200
*då stugan förs över på en annan familjemedlem från samma hushåll  

Underhållsavgifter

Allm. underhållsavgift 65
- Vid behov har styrelsen rätt att fakturera medlemmarna ytterligare 65 € (Årsmötets beslut 2024)
Bastutur 1h/gång      15 
Tvättmaskin/tvätt         3        
Sorttitransporter beroende av avfallsart, mängd 
Släpvagnshyra          5/ 3 timmar  
                              20/ dygn

Arrende:
Enligt stadens taxa (År 2023:1,55 €/m2 ).
Staden har rätt att justera arrendet med levnadskostnadsindex.

Elavgift: 
Grundavgift 40 € och enligt stugans elmätare 0,24-0,39€/KWh
Elmätartalet för stugan ska rapporteras till föreningen senast i september varje år. Det ska göras antingen via blanketten på hemsidan eller på A4-blanketten som är avsedd för ändamålet.

För oanmält elmätartal efter september debiteras extra
80 €  1:a året
160 € 2:a året
400 €  3:e året

OBS!

  • Om du byter elmätare måste du meddela sluttalet på gamla och starttalet på nya elmätaren till medlem@brunakarr.fi.

  • Om du bygger eller det görs elarbeten som kräver att din elmätare kopplas bort från nätet, var snäll och meddela om det till styrelsen på förhand för att komma överens om hur du kompenserar elförbrukningen under tiden.

Vattenavgift HRM/HSY faktureRar föreningen, som fakturerar  lottinnehavaren enligt enl. lottens areal 0,09–0,15€/m2

Reparationer
Rör, kranar m.m.        enligt kostnad
Arbete (minimiavgift)   10 €

Sommarfestbidrag/lott         
2 lotterivinster (á ca 5) € eller 15 €

Uthyrning av storstugan
för medlemmarnas privata tillställningar
                                              150€/dygn= kl. 16–14
                                              75€/ dag

Nybygggen och ombyggen
Bygglov till stuga                    500
Bygglov för /lekstuga             100
Bygglov föer ändring av stuga 100
Kontrollmätning av nybygge/ändring av stuga enligt föreningens utgifter.
Vatten- och elanslutningar till lotterna faktureras enligt föreningens utgifter.

Arbetsplikten för underhåll av allmänna områden i koloniträdgården är 8 timmar/lott under säsongen.
Arbetsinsatsen ska anmälas inom september samma säsong antingen elektroniskt (medlemssidan) eller på pappersblanketten (i Sommarblader)  där du kan anmäla både arbetsinsats/lott och elmätarställningen.
OBS! E-postanmälninngar registreras inte.

Faktureringsavgifter
E-postfaktura 1
Brevpost                    2,50/faktura
Förseningsavgifter   
-Påminnelse 1: Inkassoföretag enligt fakturering
-Påminnelse 2: Inkassoföretag enligt fakturering
Utredning av oklarheter med betalningar: 15 €/h
Extra kostnader som en medlem förorsakar föreningens bokföringsbyrå bekostas av hen själv.