Föreningens årsmöte 15 april

20.03.2023 kl. 10:02
Föreningens medlemmar får en kallelse till årsmötet senast två veckor före mötet.

Mötet ordnas i Brunakärr lördag 15.4 kl. 14- på Storstugan.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Registrering av mötesdeltagarna inleds kl. 13.30.
Mötesmaterialet finns på mötesplatsen en timme före mötet.

Möteskallelsen skickas 2 veckorföre mötet per e-post och per post  till de medlemmar som saknar e-post.

Rösträtt på årsmötet har ordinarie medlem eller extra medlemmen för samma lott (med fullmakt av ordinarie) förutsatt att förfallna medlemsavgifter är betalda.

Mötesmaterialet kommer att finnas tillgängligt elektroniskt före mötet och på mötesplatsen en timme före mötet. 

Efter mötet diskuteras översvämningar och eventuellt andra aktuella frågor.